Byt blandare och höj värdet på din bostad

Byt blandare och höj värdet på din bostad

Att byta vattenblandare kan vara ett ganska enkelt DIY-projekt, men det är viktigt att följa rätt steg för att se till att det görs korrekt. Här är en steg-för-steg-guide om hur du byter vattenblandare. 

Så här byter du vattenblandare

För att byta vattenblandaren behöver du ett antal material, till exempel de som listas här. 

Material och verktyg som behövs:

 • Ny vattenblandare.
 • Justerbar skiftnyckel.
 • Rörnyckel.
 • Teflontejp.
 • Skruvmejsel.
 • Rengöringstrasa eller handduk.
 • Eventuellt tätningsmedel (beroende på typ av blandare och tillverkarens anvisningar).

Steg att följa för att byta ut vattenblandaren:


 1. Stäng av vattentillförseln: Innan du börjar, se till att stänga av huvudavstängningskranen för att stänga av vattentillförseln till kranen du byter ut. Detta förhindrar eventuella vattenspill eller läckor under processen.
 2. Ta bort den gamla kranen: Använd en skiftnyckel eller hylsnyckel för att lossa och ta bort muttrarna som håller den gamla blandaren. Vanligtvis är dessa muttrar placerade under diskbänken eller bassängen. När muttrarna har lossats bör du kunna lyfta och ta bort den gamla kranen.
 3. Rengör ytan: När du har tagit bort den gamla kranen, rengör eventuellt skräp eller smuts från ytan på bassängen eller diskbänken där den nya blandaren ska gå. Detta säkerställer en ren och korrekt tätning.
 4. Förbered den nya blandaren: Innan du installerar den nya blandaren ska du linda in gängorna på anslutningarna med teflontejp. Detta hjälper till att skapa en tät tätning och förhindra vattenläckage.
 5. Installera den nya blandaren: Placera den nya blandaren i diskhålet. Se till att den är centrerad och korrekt inriktad. Fäst sedan blandaren underifrån med de medföljande muttrarna. Dra åt muttrarna ordentligt så att blandaren låses på plats.
 6. Anslut rören: När kranen är säkrad ansluter du varm- och kallvattenrören till den nya blandaren. Normalt görs dessa anslutningar med flexibla kopplingar som skruvas fast i botten av kranen. Se till att dra åt dessa anslutningar ordentligt för att undvika läckage.
 7. Slå på vattentillförseln: När allt är installerat och säkrat öppnar du huvudavstängningskranen för att återställa vattentillförseln till den nya blandaren.
 8. Kontrollera om det finns läckor: Öppna kranen och kontrollera om det finns vattenläckor runt anslutningarna. Om du upptäcker några läckor stänger du av vattentillförseln igen och drar åt anslutningarna vid behov.
 9. Slutför installationen: När du har kontrollerat att det inte finns några läckor och att kranen fungerar som den ska torkar du bort eventuellt överflödigt tätningsmedel eller smuts runt blandaren och du är klar! Byt blandare och öka värdet på din fastighet. Du har nu framgångsrikt genomfört bytet av vattenblandaren. 

Kom ihåg att om du är osäker eller oerfaren inom VVS-arbete är det alltid tillrådligt att konsultera en professionell för att undvika större problem.


Hur denna förändring kommer att öka värdet på din bostad

Att byta blandare kan öka värdet på din lägenhet på flera sätt:

 • Estetisk förbättring: En ny blandare kan avsevärt förbättra estetiken i ditt kök eller badrum. Om du väljer en snygg, modern modell kan det göra att utrymmet ser mer uppdaterat och tilltalande ut för potentiella köpare.
 • Förbättrad funktionalitet: Nya blandare levereras ofta med ytterligare funktioner som avtagbara sprayhuvuden, utdragbara duschhuvuden eller vattenbesparande teknik. Dessa funktioner kan öka funktionaliteten i ditt kök eller badrum, vilket kan vara ett attraktivt försäljningsargument för köpare.
 • Minskade underhållsproblem: Gamla och slitna kranar kan vara benägna att läcka och andra driftsproblem. Genom att installera en ny blandare minskar du sannolikheten för underhållsproblem på kort sikt, vilket kan vara ett plus för potentiella köpare som oroar sig för underhållskostnader.
 • Intryck av skötsel och underhåll: Att göra förbättringar som att byta blandare visar potentiella köpare att du bryr dig om skötseln och underhållet av din lägenhet. Detta kan ha en positiv inverkan på deras uppfattning om fastighetens totala värde.
 • Intryck av skötsel och underhåll: Att göra förbättringar som att byta blandare visar potentiella köpare att du bryr dig om skötsel och underhåll av din lägenhet. Detta kan ha en positiv inverkan på deras uppfattning om fastighetens totala värde.
 • Uppfattat värde: Även om byte av blandare kan vara en relativt liten förbättring jämfört med större renoveringar, kan det ha en betydande inverkan på köparnas uppfattning om värdet på din lägenhet. Ett uppdaterat och välskött kök eller badrum kan göra bostaden mer attraktiv och kan därför motivera ett högre pris.
Lägg till en kommentar av Byt blandare och höj värdet på din bostad
Kommentaren har skickats! Vi kommer att granska det inom de närmaste timmarna.